Hernieuwbare energie en duurzame ontwikkeling

  • 17/09/2009
Zie ook:
Plaats:

In de voormiddag bezoekt Prins Filip het bedrijf Deep-Green dat gespecialiseerd is in het thermisch behandelen van vervuilde gronden. De Prins bezoekt eerst op het Schumanplein te Brussel een werf van het bedrijf. Hij ontmoet vervolgens, op de zetel van Deep Green te Ukkel, actoren en deskundigen van de sector, tijdens een werkvergadering over grondsaneringsactiviteiten en de juridische- en milieuaspecten die eraan verbonden zijn. Prins Filip heeft ten slotte een informeel contact met de vertegenwoordigers van de sector. Dit bezoek kadert in een reeks bezoeken gewijd aan Belgische bedrijven die actief zijn in het domein van hernieuwbare energie en duurzame ontwikkeling.