Hernieuwbare energie en duurzame ontwikkeling

  • 10/09/2010
Zie ook:

Prins Filip bezoekt in de voormiddag te Herent het bedrijf "Waterleau", ondermeer gespecialiseerd in waterzuiveringtechnologie. Vooreerst ontmoet de Prins actoren en deskundigen in dit domein tijdens een werkvergadering. Vervolgens heeft hij eveneens contact met vertegenwoordigers uit de sector. Dit bezoek kadert in een reeks gewijd aan Belgische bedrijven, die actief zijn in het domein van hernieuwbare energie en duurzame ontwikkeling.