Het Koninklijk Paleis te Brussel open voor het publiek - zomer 2010

  • 26/07/2010 - 05/09/2010
Zie ook:
Thema:
Plaats:

Het Koninklijk Paleis te Brussel (Paleizenplein) is toegankelijk voor het publiek :

- van maandag 26 juli (uitsluitend op een maandag) tot en met zondag 5 september 2010,

- alle dagen, behalve op maandag,

- van 10 u 30 tot 16 u 30.

- Gratis toegang.

- Dagelijkse workshops van Technopolis vanaf 11 u.

 

Dit jaar tijdens de opening van het Paleis :

 

In zijn streven om een breed publiek warm te maken voor wetenschap en technologie, als basis van onze welvaart, zal het Federaal Wetenschapsbeleid (http://www.belspo.be/) in de Grote Galerij een tentoonstelling brengen over biodiversiteit, een thema dat dit jaar speciaal aan de orde is. Hiervoor zullen vier grote federale wetenschappelijke instellingen (de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, het Instituut voor Natuurwetenschappen, de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika) hun krachten bundelen. Met een aantal uitzonderlijke stukken uit hun rijke verzamelingen willen zij de bezoeker bewust maken van culturele verschillen bij de verhouding tussen de natuur en de mens. Zo zal o.a. aangetoond worden dat de mens hierbij niet noodzakelijk de dominante rol speelt, zoals dat vaak het geval is in onze Westerse samenleving.

Wereldwijd antropologisch en archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat religie en de band tussen mens en natuur in vier grote categorieën (of 'ontologieën') kunnen geklasseerd worden. Op het parcours wordt de bezoeker eerst geconfronteerd met de eigen westerse objectieve denkwijze, die we het 'naturalisme' noemen. Daarna komen ook de drie andere werelden aan de beurt: het animisme, het totemisme en het analogisme. Deze confrontatie wordt geïllustreerd met een korte reflectie over het statuut van een welbepaalde diersoort, namelijk het rund.

In het kader van het Voorzitterschap van de Europese Unie zal België trouwens Europa vertegenwoordigen op de Conferentie voor Biodiversiteit in Nagoya. Het zal er pleiten voor meer inspanningen voor het behoud van de biodiversiteit.

 

Technopolis®  (http://www.technopolis.be/), het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie, zal dit jaar opnieuw aanwezig zijn. Naar aanleiding van het Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie, zal Technopolis® een aantal interactieve opstellingen uit heel Europa bij elkaar brengen in de Spiegelzaal. Technopolis® werkt daarvoor samen met Ecsite, het Europese netwerk voor wetenschapcentra. Alle leden van Ecsite ontvangen samen jaarlijks meer dan 30 miljoen bezoekers. De jonge bezoekers van het Paleis zullen naar hartenlust kunnen experimenteren. Daarnaast is er ook de workshop 'Vuur een raket af' waarin kinderen hun eigen raket ontwerpen en lanceren. De missie van Technopolis® is wetenschap en technologie dichter bij de mens te brengen. Om ook mensen aan te spreken die niet naar het doe-centrum komen, trekt Technopolis® er vaak ook zelf op uit om mensen aan het experimenteren te zetten. Men treft Technopolis® dus ook vaak op onverwachte plekken aan, in binnen- en buitenland. Experimenteren kan immers overal, ook in het Koninklijk Paleis.

 

De Koningin ijvert al een aantal jaren om hedendaagse kunst in het Paleis te integreren. Naast het werk van Jan Fabre, Marthe Wéry, Dirk Braeckman en Patrick Corillon kreeg de Gentse kunstenaar Michaël Borremans dit jaar de opdracht om een kunstwerk te maken. Hij kreeg hiervoor carte blanche en bedacht zes schilderijen en één videowerk, allen rond hetzelfde thema. Deze nieuwe reeks kunstwerken zal te zien zijn in de drie gerenoveerde salons tussen de Troonzaal en de Empirezaal, samen met een aantal historische meubelstukken, waaronder het bureau van Koning Albert I.