"House of Colors" - Ontmoetings-en opvanghuis

  • 16/07/2013
Zie ook:

Prinses Mathilde brengt in de voormiddag een bezoek aan het ontmoetings-en opvanghuis House of Colours vzw te Vosselaar. Deze vereniging voorziet in een kader waarin mensen zich kunnen ontspannen, plezier beleven en zich thuis voelen door sociale en culturele interactie. Ze ontwikkelt activiteiten waar mensen van verschillende culturele achtergrond elkaar ontmoeten : begeleiding van jongeren tot wereldburgers, vormingsprojecten rond ontwikkelingssamenwerking, de opvoeding van kinderen en andere initiatieven die de inclusie bevorderen. Het concept verbondenheid staat centraal.