Huis van Zijne Majesteit Koning Albert - Benoeming

  • 04/04/2014
Zie ook:
Thema:
Plaats:

Zijne Majesteit de Koning heeft Fregatkapitein Peter DEGRAER, Vleugeladjudant van Zijne Majesteit Koning Albert, benoemd tot Hoofd van het Huis van Zijne Majesteit Koning Albert. Hij volgt Luitenant-generaal van de Luchtmacht b.d. Vincent PARDOEN op, die ontheven wordt uit zijn ambt.