Huwelijk

  • 09/04/2003

Gezien de internationale context besluit de Koning de lunch, die aangeboden wordt ter gelegenheid van het huwelijk van Prins Laurent en Juffrouw Claire Coombs op 12 april op het Paleis te Brussel, privé te houden.