Inaugurele les

  • 22/03/2007
Zie ook:
In 'Le Collège de France' te Parijs : inaugurele les van Professor Guy Orban, gewoon hoogleraar en hoofd van het Departement neurofysiologie aan de KUL (Leuven).
Belga

De Prinses begeeft zich naar 'Le Collège de France' te Parijs om er de inaugurele les bij te wonen van Professor Guy Orban, gewoon hoogleraar en hoofd van het Departement neurofysiologie aan de KUL (Leuven). Hij werd benoemd tot titularis van de Europese Leerstoel voor het academiejaar 2006-2007. Zijn les handelt over "la vision, mission du cerveau ". Professor G. Orban is lid van het wetenschappelijk comité van de Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth (GSKE). Het is in Haar hoedanigheid van Erevoorzitster van deze Stichting dat de Prinses deelneemt aan dit evenement. De GSKE subsidieert actueel onderzoeksprojecten van 17 Belgische universitaire ploegen, georiënteerd naar de studie van de hersenen en hun ziektes.