Infodag over borstkanker

  • 16/02/2008
Zie ook:
De Prinses begeeft zich naar het Elzenveld in Antwerpen voor een infodag over borstkanker die zich specifiek richt tot allochtone vrouwen.
Belga

De Prinses begeeft zich naar het Elzenveld in Antwerpen. Ze woont er een infodag over borstkanker bij die zich specifiek richt tot allochtone vrouwen. De bedoeling van deze dag is het bewustzijn i.v.m. borstkanker te vergroten. De Prinses spreekt de aanwezigen kort toe.