Informatiesessie

  • 11/10/2002
Zie ook:

Receptie die in de lokalen van Toyota ter afsluiting van de informatiesessie voor de deelnemers aan de derde editie van het ?YES? programma.
Het ?YES? (Young Executive Stay) programma wordt gezamenlijk georganiseerd door de Belgium-Japan Association te Brussel en de Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel te Tokio en geeft aan een tiental jonge kaderleden de mogelijkheid zich gedurende twee weken (van 3 tot 16 november as.) in Japan op handelsvlak vertrouwd te maken met de lokale markt.
Het idee van dit programma werd in het leven geroepen op initiatief van Prins Filip tijdens de promotie-actie ?Belgium meets Japan?, die in juni 1997 in Japan plaatsvond.