Inhuldiging

  • 28/06/2005
Zie ook:

Inhuldiging van een cogeneratie-installatie, die werd gebouwd op de vroegere stortplaats van Isnes, nabij Gembloux. Deze Belgische primeur is een initiatief van de SPAQuE (Société publique d?aide à la qualité de l?environnement) in het kader van een duurzaam afvalbeheer. De installatie combineert - o.m. via recuperatie van de rookgassen - het opwekken van elektriciteit en warmte.