Inhuldiging

  • 18/07/2006
Zie ook:

Deelname aan een evenement georganiseerd door de werkgroep Plecotus van de vzw Natagora, te Belvaux : de inhuldiging van het Natuurreservaat Galerie Saint-Nicolas, dat in het bijzonder instaat voor de bescherming van de Rhinolophus hipposideros, één van de meest bedreigde vleermuissoorten in het Waalse Gewest.