Inhuldiging

  • 02/10/2006
Zie ook:

Plechtige opening van de 14de Internationale `Invitox Workshop on In Vitro Toxicology`, in het hotel Thermae Palace te Oostende, op uitnodiging van VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.
Een van de verwachtingen van dit congres bestaat erin de aandacht te vestigen op de chemische stoffen die een gevaar vormen voor mens en milieu en eveneens de methode te vinden om deze op te sporen zonder het gebruik van proefdieren maar met zo veel mogelijk garanties voor de veiligheid van gezondheid en milieu.