Integratie van gehandicapte personen

  • 27/04/2010
Zie ook:

Prinses Astrid brengt in de voormiddag een bezoek aan de zetel van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap in Eupen. Vervolgens brengt de Prinses een bezoek aan een beschutte werkplaats in Hergenrath en aan een dagcentrum in Baelen. Deze bezoeken vinden plaats in het kader van de integratie van gehandicapte personen. De Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, vergezelt de Prinses.