Internationaal Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen (ICMEC)

  • 19/02/2009
Zie ook:
Thema:
Op uitnodiging van Mevrouw MUBARAK woont de Koningin, Erevoorzitster van Child Focus, een bijeenkomst bij van het Erecomité van het Internationaal Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen (ICMEC) in Cairo (Egypte).
Belga

Op uitnodiging van Mevrouw MUBARAK woont de Koningin, Erevoorzitster van Child Focus, een bijeenkomst bij van het Erecomité van het Internationaal Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen (ICMEC) in Cairo (Egypte).
De vergadering in Cairo staat in het verlengde van de vergaderingen van Brussel (november 2004) en Parijs (januari 2007). Na een eerste vergadering tussen de leden van het erecomité en de directie van ICMEC en een lunch, heeft de plenaire zitting in de namiddag, met vertegenwoordigers uit alle betrokken milieus, vooral aandacht voor 4 thema's : kinderen en het internet, de wetgeving omtrent de verdwijning en de seksuele uitbuiting van kinderen, internationale kinderontvoeringen en de financiële coalitie tegen kinderpornografie.