Internationale Dag van de Vrouw - "Huis van de Vrouwen van Schaarbeek"

  • 06/03/2012
Zie ook:
Plaats:

Prinses Mathilde bezoekt in de voormiddag in Schaarbeek het "Huis van de Vrouwen van Schaarbeek". De Prinses neemt er deel aan een rondetafelgesprek met de verantwoordelijken en hun projectpartners. Ze woont er eveneens ateliers bij die georganiseerd worden in het Huis, waaronder een alfabetiseringscursus.

Het bezoek van Prinses Mathilde kadert in de viering van de Internationale Dag van de Vrouw. Het heeft tot doel de aandacht te vestigen op een multiculturele ontmoetingsplaats voor alle vrouwen, zonder onderscheid van leeftijd, nationaliteit of sociaal milieu, en met als eerste doelstelling de sociale cohesie voor en door de vrouwen.