Interuniversitaire Attractiepolen (IUAP)

  • 01/10/2009
Zie ook:

In de voormiddag brengt de Koning een werkbezoek met wetenschappelijk karakter om zich rekenschap te geven van het belang van de Interuniversitaire Attractiepolen (IUAP). De IUAP-netwerken zijn een concept waardoor het Federaal Wetenschapsbeleid, al 20 jaar lang, de internuniversitaire samenwerking promoot over de gemeenschappen en zelfs over de grenzen heen. Dit bezoek gaat door in de UCL, op de site van Louvain-la-Neuve waar het netwerk gecoördineerd door Professor Gevers de meerwaarde van dit concept zal belichten.