Janssens Pharmaceuticals Japan

  • 06/06/2011
Zie ook:

Prins Filip ontving voor een receptie in de Koninklijke Serres van Laken de leden van de management board van Janssen Pharmaceuticals Japan en hun voornaamste Japanse business partners. De delegatie, die onder de leiding stond van de Belgische CEO van Janssen Pharmaceuticals Japan, Toon Overstijns, is gedurende drie dagen op werkbezoek in België.