Jongeren in moeilijkheden

  • 12/03/2010
Zie ook:

Prins Filip bracht in de voormiddag te Hasselt een bezoek aan de vzw "Youth at Risk" (YAR Vlaanderen). De leden van de vzw - waarvan de meerderheid vrijwilligers zijn - vangen jongeren in moeilijkheden op en begeleiden ze tijdens een programma met het oog op hun re-integratie en persoonlijke ontwikkeling. Prins Filip maakte er kennis met het werk van de vzw, loofde de inzet van haar leden en onderhield zich met jongeren die recent het programma gevolgd hebben.