`Jongeren Waterforum`

  • 23/03/2007
Zie ook:
Plaats:

Op uitnodiging van de Voorzitster van de Senaat, de Voorzitter van de Commissie ?Globalisering? van de Senaat en de Voorzitster van de Interparlementaire Werkgroep voor de Vierde Wereld, neemt de Prins deel aan de conclusies van het ?Jongeren Waterforum?.
In het kader van de Wereldwaterdag gaan jongeren uit de verschillende Gemeenschappen het debat aan met de senatoren en een aantal deskundigen. Onderwerpen zijn verwoestijning (waterschaarste), overstromingen (wateroverlast), gebrek aan kansen, gezondheid, verstedelijking, landbouw en conflicten. Leerlingen uit het vierde en vijfde jaar uit alle richtingen van het secundair onderwijs nemen aan de debatten deel. De voorstellen die zij aannemen gaan naar de Kamer, de Senaat, de Gewesten, de Gemeenschappen, allerlei niet-gouvernementele organisaties en zoveel mogelijk jongeren.
Na het Forum bezoekt de Prins de fototentoonstelling ?Troubled Waters? van de fotograaf Dieter Telemans. Deze tentoonstelling, georganiseerd door de Senaat in samenwerking met Protos en Green Belgium, trekt de aandacht op de mondiale uitdagingen die de ?toegang tot water voor iedereen?, in het bijzonder voor de ontwikkelingslanden, met zich meebrengt.