Kerstconcert - 2013

  • 11/12/2013

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin bieden in de late namiddag het traditionele Kerstconcert aan op het Paleis te Brussel. De Koning en de Koningin wensen in het bijzonder de personen en instellingen te bedanken die hebben bijgedragen tot het goede verloop van de festiviteiten van 21 juli en van Hun Blijde Intredes, alsook de oud-medewerkers van het Huis van de Hertogen van  Brabant.

Het concert wordt opgeluisterd door het Symfonieorkest van de Munt en de solisten van de Muziekkapel Koningin Elisabeth, onder leiding van de Heer Ludovic Morlot.