Kinderarmoede

  • 02/02/2010
Zie ook:

Prinses Mathilde heeft vandaag op het Paleis te Brussel een rondetafel voorgezeten over "Kinderarmoede". Met experten werd van gedachten gewisseld over de aanpak van kinderarmoede op zeer jonge leeftijd (0j-3j). Tijdens de bijeenkomst werd uitgegaan van de ervaringen van een twintigtal initiatieven op het terrein. Dit thema krijgt tot op vandaag weinig aandacht in het armoedebeleid, ook al tonen studies aan dat het rendement van een dergelijke preventieve aanpak niet alleen hoog is voor de betrokken kinderen en hun ouders, maar eveneens voor de samenleving. Het Fonds Prinses Mathilde zal deze kwestie over de komende maanden verder uitdiepen als een bijdrage tot de activiteiten van de Koning Boudewijn Stichting rond kinderarmoede.