Kinderzorg en armoede - Prinses Mathildefonds

  • 03/05/2010
Zie ook:
Plaats:

Prinses Mathilde neemt in de voormiddag in het BelVue Museum te Brussel deel aan een workshop van het Prinses Mathildefonds. Het thema is : "Hoe kansarmoede beter aan bod laten komen in de opleiding van professionelen die instaan voor de zorg van 0-3 jarigen ?". Tijdens de workshop staan de deelnemers stil bij de problemen die zich stellen in verband, enerzijds met de opleiding van professionelen in de kinderzorg en anderzijds met hun bekwaamheden om situaties van kansarmoede aan te pakken.