KMO's : van creativiteit tot markt

  • 17/11/2010
Zie ook:

Prins Filip begeeft zich in de voormiddag naar het Conferentiecentrum Dolce in La Hulpe. Hij woont er de openingszitting bij van de tweedaagse conferentie "From Idea to Market : turning Knowlegde into Profit". Deze conferentie wordt georganiseerd op initiatief van de Vice-President van de Regering van de Franse Gemeenschap en van de Waalse Regering in het kader van het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. De deelnemers  debatteren rond drie verschillende aspecten die van cruciaal belang zijn voor een KMO om succesvol te zijn : het identificeren van een goed idee; het belang en de rol van creativiteit, onderzoek en ontwikkeling en innovatie om een goed idee te vertalen naar een juist product; en tenslotte de noodzakelijke interactie van de KMO met de markt.  Elk van de drie debatten wordt ingeleid door een gastspreker met internationale faam, waarop aansluitend een standpuntenuitwisseling volgt rond specifieke vragen.