Koningin Mathildefonds

  • 30/01/2014
Zie ook:
Plaats:

Het Prinses Mathildefonds wordt het Koningin Mathildefonds. De naamsverandering maakt het mogelijk om de werking van het Fonds te versterken, en nog meer in te zetten op een sterkere bewustwording van de kracht van mensen en de onderlinge verbondenheid.

Eind 2000 werd het Prinses Mathildefonds opgericht - binnen de Koning Boudewijnstichting - via de persoonlijke giften die werden ingezameld voor de sociale werken van Prinses Mathilde naar aanleiding van haar huwelijk met Prins Filip. Belangrijkste doelstelling van het Fonds is het sterker maken van de kwetsbaren in onze samenleving. De voorbije jaren stond het thema opvoeding centraal met telkens de nadruk op het emancipatorische karakter van de acties.

Elk jaar kent het Fonds een Prijs toe aan een bijzonder initiatief dat de positie van een specifieke doelgroep in onze samenleving versterkt. De selectie van projecten wordt verzorgd door een jongerenjury. Het Fonds draagt zo bij tot  het zichtbaar maken van "inspirerend burgerschap".

Met het Koningin Mathildefonds zal Hare Majesteit de Koningin met bezieling haar engagement de komende jaren verder zetten.