Koningin Paolastichting - Kerstconcert 2013

  • 02/12/2013
Plaats:

Hunne Majesteiten Koning Albert en Koningin Paola wonen 's avonds het jaarlijks kerstconcert bij van de Koningin Paolastichting, in het Hotel Le Plaza te Brussel. Het programma wordt opgeluisterd door het ensemble "Les Muffatti" onder leiding van de Belgische Oude muziek specialist Peter Van Heyghen. Ze brengen een cantate van G.F. Händel op, "La terra è liberata", ook "Apollo en Dafné" genaamd. Het concert is een gelegenheid om het brede doelpubliek van de Stichting in contact te brengen met de projecten die worden ondersteund.