Koningsfeest

  • 15/11/2002
Plaats:
Plechtigheid in het Paleis der Natie te Brussel, georganiseerd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat en de Federale Regering ter gelegenheid van de "Koningsfeest".
Belga

Plechtigheid in het Paleis der Natie te Brussel, georganiseerd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat en de Federale Regering ter gelegenheid van de "Koningsfeest".