Koningsfeest

  • 15/11/2003
Plechtigheid ter gelegeheid van het "Koningsfeest", georganiseerd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat en de Federale Regering, in het Paleis der Natie te Brussel.
Belga

Plechtigheid ter gelegeheid van het "Koningsfeest", georganiseerd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat en de Federale Regering, in het Paleis der Natie te Brussel.