Koninklijke Militaire School

  • 11/10/2011
Zie ook:
Thema:

Naar aanleiding van hun eedaflegging werden de officieren-leerlingen van het 4de jaar van de Koninklijke Militaire School op het Koninklijk Paleis te Brussel ontvangen voor een uiteenzetting over de Koninklijke Functie. Op het einde van hun bezoek ontmoetten zij Prins Filip.