Koninklijke Militaire School - Algemene Directie Vorming

  • 15/05/2014
Zie ook:
Thema:
Plaats:

Sterk geïnteresseerd in de manier waarop jonge militairen voorbereid worden om de belangrijke rol die zij in onze strijdkrachten vervullen, brengt Zijne Majesteit de Koning in de voormiddag een werkbezoek aan de Algemene Directie Vorming. Tijdens dit bezoek wordt de Koning geïnformeerd over de organisatie van de vorming in het algemeen en meer in het bijzonder over die van de jonge officieren aan de Koninklijke Militaire School.