"Le Perron" - Werkplaats voor aangepaste arbeid

  • 07/11/2013
Zie ook:

Hare Majesteit de Koningin brengt in de voormiddag een bezoek aan "Le Perron", een werkplaats voor aangepaste arbeid in Luik. Dit bezoek vindt plaats in het kader van de 50ste verjaardag van de onderneming. De werkplaats stelt 80 personen tewerk en ijvert voor een betere integratie in de maatschappij van personen met een arbeidshandicap en voor een opwaardering van het individu tot een betrouwbare partner in onderaanneming.

De Koningin heeft een gesprek met enkele werknemers rond het thema "Handicap en werkplaats". Vervolgens brengt zij een bezoek aan de verschillende ateliers. Sociale integratie, het actief participeren van personen met een beperking op de werkvloer én het erkennen van hun capaciteiten liggen de Koningin nauw aan het hart.