"Le Relais Social de Charleroi" - Bijstand voor noodlijdende personen

  • 11/02/2014
Zie ook:

Hare Majesteit de Koningin brengt in de voormiddag een bezoek aan "Le Relais Social de Charleroi", een netwerk samengesteld uit publieke en privé-operatoren, met als doelstelling noodlijdende personen bij te staan om "van urgentie naar integratie" te gaan. De Koningin maakt kennis met meerdere projecten die zowel een maatschappelijke integratie als een duurzaam logement viseren, zodat personen die op straat leven opnieuw hun leven actief een richting kunnen geven. De Koningin ontmoet er leden van het team, sociale werkers en gebruikers van deze sociale diensten.