lectuur-spektakel

  • 08/06/2004
Plaats:
Lectuur-spektakel "Met de Kroontjespen" ter gelegenheid van de Verjaardag van de Koning  gevolgd door een receptie tijdens dewelke een verjaardagstaart wordt gedeeld.
De wereld van de litteraire creaties is in zijn breedste zin vertegenwoordigd.
Belga

Lectuur-spektakel "Met de Kroontjespen" ter gelegenheid van de Verjaardag van de Koning gevolgd door een receptie tijdens dewelke een verjaardagstaart wordt gedeeld.
De wereld van de litteraire creaties is in zijn breedste zin vertegenwoordigd.
Ter herinnering, de Koning en de Koningin hebben reeds op 17 december 2003 de auteurs en de uitgevers van het boek "Met de Kroontjespen - 11 novellen met Kuifje in het land van de Koning der Belgen" ontvangen op het Paleis te Brussel. Deze bundel bevat 11 onuitgegeven novellen die speciaal geschreven werden ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de Koning en de 75ste verjaardag van Kuifje. In dit werk verschijnen personages uit het werk van Hergé in verhalen die zich afspelen langsheen het "Koninklijk Tracé", dat loopt van Laken tot het Brussels Justitiepaleis.
Het eerste exemplaar werd officieel overhandigd aan de Koning ter gelegenheid van een lunch tijdens dewelke de hedendaagse litteratuur en de uitgeverswereld in ons land werden besproken.
Deze activiteit beklemtoont eens te meer de belangstelling van de Vorsten voor de hedendaagse artistieke creaties in al hun aspecten.

Photos for this post

lectuur-spektakel

© Belga