Logistiek in het Vlaams-Nederlandse deltagebied

  • 16/12/2011
Zie ook:

Prins Filip woont in de late voormiddag samen met Z.K.H. de Prins van Oranje, in het Provinciehuis te Antwerpen, een conferentie bij over logistiek in het Vlaams-Nederlandse deltagebied.  Aansluitend nemen ze er deel aan een werklunch samen met de belangrijkste actoren van de haveneconomie in het deltagebied, en de Europese, nationale, regionale, provinciale en lokale autoriteiten in de behandelde materies. Deze conferentie is het vervolg van een eerste grensoverschrijdende vergadering over dat thema, die in december 2010 in Hoeven (Nederland) plaats vond. Deze conferenties zijn een gezamenlijk initiatief en organisatie van de provincies Noord-Brabant (Nederland) en Antwerpen en van de Benelux Unie.