Microkrediet

  • 17/11/2004 - 18/11/2004
Zie ook:
Lancering van het "Internationaal Jaar van het microkrediet" dat door de Verenigde Naties werd uitgeroepen in 2005.
Belga

Lancering van het "Internationaal Jaar van het microkrediet" dat door de Verenigde Naties werd uitgeroepen in 2005.
Prinses Mathilde werd door UNDP/UNCDF (United Nations Development Program/UN Capital Development Fund) gevraagd als "Emissary" (gezant) voor het promoten van microfinanciering wereldwijd. Prinses Mathilde zal binnen haar mandaat vooral aandacht hebben voor de sociale impact van de diensten van microfinanciering en hun bijdrage tot het familiaal welzijn en de rol van de vrouwen in deze sector. Het microkrediet is één van de instrumenten die toelaten armoede te bestrijden en de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties te verwezenlijken, meer bepaald op het vlak van onderwijs, gezondheid en empowerment van de vrouw.