Nationale Arbeidsraad

  • 05/06/2002
Zie ook:

De Koning woont, in het Egmontpaleis te Brussel, een werkvergadering bij gevolgd door een academische zitting georganiseerd door de Nationale Arbeidsraad, sociaal advies- en overlegorgaan, ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag.