Nationale info-Familiedag

  • 09/12/2006
Zie ook:
Thema:
Deelname in het Militair Kwartier Majoor Housiau te Peutie aan de Nationale Info-Familiedag (NIFD), georganiseerd door het departement Defensie.
Belga

Deelname in het Militair Kwartier Majoor Housiau te Peutie aan de Nationale Info-Familiedag (NIFD), georganiseerd door het departement Defensie. Bij die gelegenheid ontmoet de Prinses de families en naasten van de militairen die momenteel deelnemen aan vredesondersteunende operaties, in Afghanistan, de Balkan, Libanon en elders in de wereld.