Nieuwe Gebrevetteerde Hofleveranciers

  • 19/11/2013
Zie ook:
Thema:
Plaats:

Op 15 november 2013 heeft Zijne Majesteit de Koning de eerste lijst van Gebrevetteerde Hofleveranciers voor het nieuwe Koningschap vastgelegd. Het betreft 111 bedrijven die voortaan de titel van Gebrevetteerde Hofleverancier van België mogen dragen.

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin zullen de titularissen van deze nieuwe brevetten ontvangen op het Kasteel te Laken op 11 december 2013 op het einde van de voormiddag.

Wie meer wenst te weten over de toekenning van het brevet van Hofleverancier, verwijzen we graag door naar de website van het Koninklijk Paleis (http://www.monarchie.be/nl/de-monarchie-vandaag/monarchie-en-bevolking/koninklijke-gunsten#brevet) en naar de website van de vzw "de Gebrevetteerde Hofleveranciers van België" (http://www.dghb.be/nl/index.php).