Nieuwe Secretaris van de Koningin

  • 14/07/2011
Zie ook:
Thema:

De Koning heeft de Heer Hubert ROISIN benoemd tot Secretaris van de Koningin. Op 8 juli 2011 heeft hij in deze functie Mevrouw Caroline VERMEULEN opgevolgd, die aangesteld werd tot Posthoofd bij de Belgische Vertegenwoordiging in Taipei.

De Heer Hubert ROISIN is getrouwd en heeft drie kinderen. Hij is Licentiaat in de Economische Wetenschappen en bezit eveneens een master diploma in Europese Economie.  Hij is tot de diplomatieke loopbaan toegetreden in 1999. Hij heeft zijn stage gelopen op de Ambassade van België in Wenen (VN), bij de Commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en op de Diensten Mensenrechten en NAVO van de FOD Buitenlandse Zaken te Brussel. Hij is daarna als Eerste Ambassadesecretaris toegevoegd aan de Ambassade van België in Ankara van 2002 tot 2006, aan de Ambassade van België in Islamabad van 2006 tot 2008 en aan de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie tot juni 2011.