Nieuwsjaarsreceptie - 2014

  • 14/01/2014

Ter gelegenheid van het Nieuwe Jaar ontvingen Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin op het Paleis te Brussel, de Hoofden van de Diplomatieke Zendingen geaccrediteerd te Brussel, en hun echtgenoten.