Officiële opening

  • 04/06/2004

Officiële opening van de retrospectieve tentoonstelling van de Belgische schilder Ferdinand Khnopff in het « Museum der Moderne ».
Deze tentoonstelling heeft de Punctuele Hoge Bescherming van Zijne Majesteit de Koning.