Ondersteunen van ouders in de opvoeding van kinderen en jongeren

  • 03/12/2008
Zie ook:
Thema:
Plaats:

Excellenties,
Dames en Heren,
Beste jongeren,

Welkom op de achtste prijsuitreiking van het Fonds dat mijn naam draagt. Dit jaar gaat onze aandacht naar het ?ondersteunen van ouders in de opvoeding van kinderen en jongeren?. De 104 ingediende dossiers tonen aan dat het thema zeer actueel is en dat er behoefte is aan dergelijke ondersteuning.

Ouders staan vaak alleen met hun vragen over opvoeding. Ieder kind heeft zijn eigen karakter en verdient het als een afzonderlijk individu benaderd te worden met zijn eigen wensen, verlangens, bekommernissen en zorgen. Iedere leeftijd heeft ook zijn specifieke problemen, wat soms een echte uitdaging kan zijn voor het gezin. Een ouder heeft het niet altijd makkelijk om hier gepast op te reageren.

Iedere ouder hier in de zaal is zeker al eens in een moeilijke opvoedingssituatie terecht gekomen waarvoor hij of zij niet meteen een pasklare oplossing had. En ik kan me ook voorstellen dat u in uw naaste omgeving een ouder kent die het even niet ziet zitten met de opvoeding van de kinderen. Als jonge moeder stel ik me soms ook vragen over de grenzen die ik mijn kinderen moet stellen. Ouders leren met vallen en opstaan wat het beste is voor de ontwikkeling van hun kinderen. Dit opvoedingsproces vraagt van de ouders tijd, inzet én bovenal veel geduld.

Daarom zou ik vandaag een warm pleidooi willen houden voor een positieve ingesteldheid, zelfs wanneer een oplossing niet onmiddellijk voor de hand ligt. Onze kinderen hebben het ook niet altijd gemakkelijk. Ze groeien op in een complexe maatschappij, waarin ze voortdurend keuzes moeten maken. We moeten onze kinderen vooral blijven vertrouwen. We mogen ons niet blind staren op de problemen.

We moeten ons er vooral van bewust blijven dat het perfecte kind en de ideale ouder niet bestaan, net zo min als een foutloze opvoeding. Toch stelt de buitenwereld zich al te vaak beoordelend op en kunnen ouders niet langer voldoen aan die hoge verwachtingen.
Het is dus belangrijk om de wisselwerking tussen kind, ouder en omgeving constructiever te benaderen. Dat kan volgens mij door meer de nadruk te leggen op een positieve manier van opvoeden.

Wanneer ouders ervaringen kunnen uitwisselen met andere ouders ontstaat er een groter vertrouwen in de eigen aanpak. Wederzijdse steun werkt stimulerend en draagt bij tot positief opvoeden. Dat heb ik onlangs zelf bij twee gelegenheden kunnen ondervinden: een eerste keer toen ik begin dit jaar een bezoek bracht aan de opvoedingswinkel in Genk; een tweede keer op de workshop die het Fonds eerder dit jaar organiseerde voor experts inzake opvoeding. Het Fonds bood hun toen overigens een uniek platform aan om hun ervaringen op het terrein uit te wisselen. Hun conclusies waren eenduidig:
- de positieve aspecten van opvoeding moeten veel duidelijker in het licht gesteld worden;
- bovendien zijn initiatieven die verbondenheid tussen ouders bevorderen essentieel om het isolement te doorbreken.

Dames en Heren,

Precies deze positieve benadering vinden we terug in de projecten van de twee laureaten van dit jaar. Het toeval wil dat beide organisaties aan oudernetwerking doen in Anderlecht.

Het project ?Mijn mama is een speelvogel? werd ingediend door de vzw Walala en reikt de hand naar gezinnen uit achtergestelde wijken. Met de ?spelotheek? , een speel-en ontmoetingsruimte voor kinderen en ouders, draagt het project bij tot het uitwisselen van ervaringen en visies tussen ouders onderling.

?Garderie parentale? is een project dat werd ingediend door Vie Féminine Bruxelles. Moeders zetten er zelf een systeem op voor de opvang van kinderen uit de buurt die nog niet naar school gaan. Dit geeft de moeders zelf de kans elkaar te ontmoeten en verder te werken aan hun eigen ontwikkeling.

Ik feliciteer beide organisaties van harte. De projecten zijn origineel en illustreren perfect ons thema van dit jaar: ouders ondersteunen in de opvoeding.

Ik wil vandaag niet alleen aandacht vragen voor de vele ouders die het goed doen. Maar ook voor de jongeren die het beste uit zichzelf halen en zich enthousiast blijven inzetten voor de medemens.
Stress thuis en op school, agressief gedrag, druggebruik, zelfmoordgedachten: het zijn allemaal signalen dat opgroeien voor jullie niet vanzelfsprekend is, maar een delicate evenwichtsoefening tussen wat goed gaat en een aantal dingen die niet zo best lukken. Vandaag vraag ik aandacht voor het goede, het sterke in ieder van jullie. Ik wens jullie van harte een mooie droom toe voor jullie eigen toekomst. Hou vast aan die droom, het doet er niet toe welke droom het is, het belangrijkste is dat jullie er één hebben.
De manier waarop de jongerenjury aan het werk ging bij de keuze van de genomineerden, is zo hartverwarmend. In twee scholen hebben groepen leerlingen gewerkt met een ernst, waarvan teveel mensen denken dat ze enkel bij volwassenen bestaat.
Ik laat straks de jongeren zelf aan het woord om hun ervaringen over de selectie met ons te delen. Ik ben ervan overtuigd dat het voor hen een leerrijke oefening is geweest.

Dames en Heren,

Voor de achtste keer zijn we hier samen voor de prijsuitreiking. Eén van de pioniers van het Fonds neemt vandaag afscheid als Voorzitster van het Fonds, mevrouw Françoise Tulkens.

Mevrouw Tulkens, de voorbije jaren heeft het Fonds kunnen rekenen op uw engagement. Onder uw leiding is het Fonds geworden tot wat het vandaag is: een Fonds met aandacht voor de kwetsbaren in de samenleving en in het bijzonder voor kinderen en opvoeding. Ik ben fier op de resultaten die de voorbije jaren onder uw leiding werden bereikt.

U bent ook voor mij als initiatiefneemster van het Fonds een bron van inspiratie geweest. U weet dat het Fonds mij na aan het hart ligt. Ik kon steeds rekenen op uw steun, samen met de leden van het bestuurscomité en de Koning Boudewijn Stichting, in het bijzonder de medewerkers van het Fonds. Allen hebben we U bijzonder geapprecieerd. We zullen uw gedrevenheid missen, maar rekenen tevens op de nieuwe voorzitter, Professor Peter Adriaenssens, om met zijn deskundigheid en inzet het werk verder te zetten. Het allerbeste voor de toekomst, en we hopen dat u het Fonds nog zult blijven volgen, zij het nu van op een afstand?

Tot slot wens ik u allen nog een aangename zitting. Ik nodig u uit u te laten meevoeren door de muziek die de jongeren van jeugd en Muziek Brussel zullen brengen. Ook voor onze presentatoren Griet en Gwen gingen we op zoek naar de jonge generatie presentatoren.

U merkt dat het Fonds niet alleen over jongeren praat, maar hen ook actief betrekt in zijn activiteiten. Dat is juist de sterkte van het Fonds.

Nog een fijne dag.