Ontmoetingsdag Hoger Onderwijs

  • 07/12/2012
Zie ook:
Plaats:

Prins Filip begeeft zich in de voormiddag naar het Hendrik Consciencegebouw van het Ministerie van Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap. Hij woont er de inleidende voorstelling bij van de "Ontmoetingsdag Hoger Onderwijs" die door het Fonds, dat zijn naam draagt, wordt georganiseerd in samenwerking met het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid, de "Deutschsprachige Gemeinschaft" en de "Fédération Wallonie-Bruxelles". Door middel van getuigenissen, een kennismakingsbeurs en ateliers wordt getoond welke samenwerkingsprojecten reeds bestaan tussen universiteiten en/of hogescholen van de Gemeenschappen, en krijgen de instellingen die nog niet samenwerken de kans een partner te zoeken. Voorts wordt hen de mogelijkheid  geboden de leden van het selectiecomité te ontmoeten en na te denken over een nieuwe aanvraag voor 2013 in het kader van dit samenwerkingsproject.