Ontslag-Benoeming

  • 05/03/2013
Zie ook:
Thema:
Plaats:

Op voorstel van de Eerste Minister heeft de Koning het ontslag aanvaard van de Heer Steven VANACKERE, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken.

De Heer  Koen GEENS werd benoemd tot Minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken.

De Heer Pieter DE CREM, Minister van Landsverdediging, werd eveneens tot Vice-Eerste Minister benoemd.

De Heer Servais VERHERSTRAETEN, Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Minister van Financiën, is eveneens belast met de Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de Minister van Financiën.

De Heer Koen GEENS legt 's avonds op het Kasteel Belvédère de eed af in de handen van de Koning en in aanwezigheid van de Eerste Minister.