Opening

  • 22/03/2002
Zie ook:

In het kader van het Wereldwatercontract, opening van de Milieubeurs `Milieu 2002` in het Tentoonstellingspark, te Brussel.
Overhandiging van een prijs aan leerlingen, die deelnamen aan de handtekeningactie "Water voor iedereen" in het kader van de "Dag van de Scholen", georganiseerd door het KINT, "La Leçon Verte" en "GREEN Belgium".