Opening van het Koninklijk Paleis - Tentoonstelling "Wetenschap en Cultuur op het Koninklijk Paleis" (2014)

  • 22/07/2014 - 07/09/2014
Zie ook:

Zoals ieder jaar opent het Koninklijk Paleis te Brussel zijn deuren voor het publiek op dinsdag 22 juli, ook dit jaar onder het thema "Wetenschap en cultuur op het Paleis".

Op vrijdag 18 juli in de voormiddag, wandelen Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin de tentoonstelling in.

In dit herdenkingsjaar van de Groote Oorlog, hebben het Paleis, de Kanselarij van de Eerste Minister en het Federaal Wetenschapsbeleid de organisatie van een tentoonstelling over "Albert en Elisabeth : een film over het leven van een Koningspaar" toevertrouwd aan het Studiecentrum Oorlog en Maatschappij (CEGESOMA). Het CEGESOMA werkte daarvoor samen met het Koninklijk Filmarchief en de Koninklijke Vereniging Dynastie en Cultureel Erfgoed. Op basis van een selectie van filmbeelden, waarvan een deel nooit eerder vertoond werd, wordt een kwarteeuw uit het leven van het koningspaar geschetst. De bezoeker ontdekt zo een modern koppel dat het contact met de bevolking opzoekt. De technologische vooruitgang biedt de mogelijkheid om, via de film, de koninklijke functie op een vernieuwde manier onder de aandacht te brengen. De Eerste Wereldoorlog vormt uiteraard de hoofdbrok van deze tentoonstelling maar er gaat ook veel aandacht naar de vele reizen van Koning Albert en Koningin Elisabeth, naar de buitenlandse Staatshoofden die hen bezoeken en zelfs naar gebeurtenissen uit de privésfeer. Deze tentoonstelling is meteen ook een gelegenheid om het belang van wetenschap en onderzoek te benadrukken en om minder bekende collecties van het federaal erfgoed aan het grote publiek te tonen.

Naar goede gewoonte is Technopolis®, het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie, ook dit jaar van de partij. De interactieve thematentoonstelling "Briljante Belgische breinen", die het dit jaar creëerde, vertelt het verhaal van een aantal opmerkelijke Belgische wetenschappers alsook van de stuwende rol van Koning Albert I voor de promotie en het stimuleren van het wetenschappelijk onderzoek. De bezoeker maakt er op een originele en verrassende manier kennis met het werk van tien invloedrijke Belgische wetenschappers.

Praktisch :

Koninklijk Paleis, Paleizenplein, Brussel

Van 22 juli tot 7 september 2014, van 10u30 tot 16u30 (laatste ingang)

Gesloten op maandag

Gratis toegang