Opvang en vakantie voor zwaar zieke kinderen

  • 07/07/2011
Zie ook:

Prinses Mathilde brengt in de voormiddag een bezoek aan "Villa Rozerood" in De Panne. "Villa Rozerood" is een huis voor respijtzorg, opvang en vakantie voor zwaar zieke kinderen en hun familie. Prinses Mathilde wenst haar steun te geven aan dit unieke concept in België, dat goed kan functioneren dankzij de inbreng van zorgpersoneel en vele vrijwilligers.