Ordonnansofficieren

  • 01/09/2004
Zie ook:
Thema:
Plaats:

Korvetkapitein Hans HUYGENS heeft het einde van zijn mandaat van Ordonnansofficier van de Koning bereikt. Hij werd aangeduid om de Hogere Stafcursus in het Koninklijk Instituut voor Defensie te volgen.
Kapitein-commandant Pascal BORREY heeft het einde van zijn mandaat van Ordonnansofficier van Prins Filip bereikt.
De Koning heeft Kapitein Tom LAURENT als zijn Ordonnansofficier aangewezen.

Palais Royal/Koninklijk Paleis
Tel : 00-32-2/551.20.20
Email : cpa2@kppr.be
Service de Presse/Persdienst
http://www.monarchie.be