Ouderschap en kansarme gezinnen - Prinses Mathildeprijs 2012

  • 08/11/2011
Zie ook:
Plaats:

Princesse Mathilde effectue deux visites dans le cadre de l'appel à candidatures pour le Prix Princesse Mathilde 2012.

Prinses Mathilde bezoekt twee bezoeken in het kader van de oproep tot deelname aan de Prinses Mathildeprijs 2012. Meer specifiek gaat het om projecten waarbij initiatieven aangemoedigd worden voor kansarme gezinnen waarin een geboorte plaats vindt. Bijzondere aandacht gaat naar de continuïteit in de steun en de begeleiding van die gezinnen en dit vanaf de prenatale periode tot de schoolleeftijd. In de voormiddag bezoekt de Prinses het "Maison de la Parentalité" (Huis van Ouderschap) te Péruwelz. In de namiddag begeeft de Prinses zich naar de vzw De Bakermat te Leuven.

"La Maison de la Parentalité" stimuleert het co-opvoedingsproces tussen ouders van kinderen tussen 0 en 3 jaar en hulpverleners met het oog op de ontwikkeling van het kind. Een partnerschap met "Le Galion" (familiale opvoedingscel van het OCMW van Péruwelz) zorgt ervoor dat ook kansarme gezinnen van dit aanbod kunnen genieten.

De Bakermat richt zich enerzijds tot kansarme moeders en toekomstige moeders en anderzijds tot professionele hulpverleners. De organisatie berust op drie pijlers : het Expertisecentrum Kraamzorg, de groepspraktijk voor vroedvrouwen en het Kenniscentrum Borstvoeding.

De Prinses Mathildeprijs 2012 heeft voor het tweede opeenvolgende jaar als thema de strijd tegen de armoede bij kinderen. Deze keuze berust in de overtuiging dat armoede al vanaf zeer jonge leeftijd moet worden aangepakt.