Overhandiging van de “Federale Prijs Armoedebestrijding 2014”

  • 25/06/2014
Zie ook:
Plaats:

Hare Majesteit de Koningin woont de overhandiging van de "Federale Prijs Armoedebestrijding 2014" bij in het "Centre d'Action Laïque" te Brussel. Dit jaar gaat de aandacht gelijktijdig naar projecten die steun geven aan zelfstandigen, aan daklozen en aan gezinnen die in armoede leven, thema's die de Koningin reeds jaren van nabij volgt, want nog te veel volwassenen en kinderen leven in armoede in ons land.