Personen met een handicap

  • 24/03/2010
Zie ook:

Prinses Astrid brengt, in het kader van haar activiteiten met betrekking tot personen met een handicap, een bezoek aan De Lovie te Poperinge en Lo, aan het Jobcentrum West-Vlaanderen -Sociale Werkplaats Molendries te Gits en aan de Provinciale Dienstverleningscentra voor Personen met een Handicap te Sint-Michiels (Brugge). De Prinses is vergezeld zijn van de Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap.